Opravte dům po babičce s námi!

Opravte dům po babičce s námi!

Jste mladá rodina a vlastníte nemovitost starší 10 let? Pak můžete získat až 1 milion korun v rámci dotačního programu Oprav dům po babičce. Dotaci lze kombinovat s Novou zelenou úsporám a zvýhodněnými úvěry od stavebních spořitelen. Jaké podmínky musíte pro získání dotace splnit?

Program má za cíl podpořit rekonstrukce, aby byly budovy energeticky úspornější, více se využíval existující bytový fond a zlepšoval dostupnost kvalitního a hospodárného bydlení.

Kdo může o dotaci žádat

Program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Na jaká opatření se dotace vztahuje

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Jak vysokou dotaci lze dostat

Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření.

Něco navíc

Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě.

Kontaktujte nás

Je to skvělá příležitost, jak získat podporu pro vaši renovaci a nemusíte se obávat žádných skrytých nákladů nebo nepříjemností.

Tak proč to nezkusit? Kontaktujte nás, pomůžeme vám!

Více informací o dotačním programu najdete zde:

Oprav dům po babičce – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)